Tagság és tagdíj

Tagdíj

Alacsonynak számító, évi 1.000.- Ft-os tagdíj fizetése kötelező, de alóla rendkívüli esetben felmentést adhatunk. Azonban az egyre növekvő árak miatt jó néven vesszük adományok küldését is. A befizetésekről a gazdasági vezető pénztárbevételi bizonylatot állít ki, és a befizetés igazolására a bizonylat másolati példányát megküldi tagunk, illetve az adományozó címére.

Mint ahogy az a nevünkben is áll, csoportunk önsegítő és nem önsegélyező. Így anyagi támogatást nem áll módunkban nyújtani, de nyitottak vagyunk minden, a közösségünket érintő gondokra és nehézségekre.